Kender du dine rettigheder, hvis du skal genhuses?

11. mar 2022

Kender du dine rettigheder, hvis du skal genhuses?

Genhusning kan blive nødvendig, hvis din bolig skal bygges om eller renoveres så meget, at det ikke er muligt at blive boende i den. Men hvem beslutter, hvor du skal flytte hen og hvor længe? Og skal du selv betale for flytningen?

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Skal din boligafdeling igennem en større renovering, så er den ikke den eneste. Frem mod 2026 går historisk mange projekter i gang i de almene boligområder.

72.000 boliger står for tur til at få et løft, som gør dem sunde og mere moderne at bo i. Det kan være nyt tag, isolering af ydermure og vinduer. Eller nyt køkken, badeværelse og altaner.

Men ikke alle beboere kan blive boende i deres bolig, mens den bliver renoveret. Nogle gange er projektet så stort, at det er nødvendigt at flytte til en anden bolig, mens håndværkerne er i gang.

Nogle skal bare flytte midlertidigt. Og flytter tilbage til deres bolig, når arbejdet er færdigt.

Andre flytter permanent til en anden bolig og kommer dermed ikke tilbage til oprindelig bolig.

Uanset om det er midlertidigt eller permanent, er der regler for, hvordan dit boligselskab skal hjælpe dig til en god genhusning. Både rent praktisk med at finde en anden bolig. Og økonomisk i forbindelse med flytningen.

Muligheder for genhusning

Som hovedregel er det dig og de andre beboere i boligafdelingen, som på afdelingsmødet stemmer om helhedsplanen for jeres boligområde. 

Når det er besluttet, at I skal have renoveret jeres boliger, er det boligselskabet som afgør, hvor og hvordan genhusningen kommer til at ske.

I er altid varslet med minimum 3 måneder, så I kan nå at tage en god snak med boligselskabet om de ønsker og behov, I har til den bolig, I skal genhuses i.

Midlertidig genhusning

Ved midlertidig genhusning skal boligskabet ifølge lov om leje af almene boliger finde en ”passende” bolig. Det vil sige, at den bolig, du flytter hen til, skal være rimelig i størrelsen. Det gælder, både i forhold til hvor stor din husstand er, og hvor længe du skal være genhuset.

En midlertidig beboelse kan være:

 • Beboelses-pavillon
 • Hotel
 • Bolig
 • Egen løsning (f.eks. eget sommerhus eller hos familie).

Varer genhusningsperioden mere end 12 måneder, kan du vælge at:

 • få anvist den midlertidige genhusnings-bolig som permanent bolig
 • få anvist en anden, men permanent, bolig
 • fortsætte den midlertidige genhusning og vende tilbage til din bolig, når den er klar.

Boligorganisationen skal give dig og de andre beboere mindst ét ”passende” tilbud på en bolig. Men mange boligorganisationer vælger ofte at give to eller flere tilbud.

Takker du nej til de tilbud, boligorganisationen kommer med, skal du selv finde en midlertidig bolig. Lykkes det ikke, eller nægter du at flytte ud, mens renoveringen står på i din bolig, kan boligorganisationen være nødt til at ophæve dit lejemål.

Andre forhold ved midlertidig genhusning:

 • Lejekontrakt: Lejekontrakten fortsætter på den bolig, du midlertidigt flytter fra.
 • Husleje: Huslejen kan aldrig blive højere for dig i den midlertidige bolig. Boligorganisationen betaler nemlig forskellen.
 • Boligstøtte: Der sker kun ændringer i boligstøtten, hvis du betaler mindre i husleje i den midlertidige bolig. Læs mere her
 • Forbrug: Du betaler for el, vand, varme med mere i den midlertidige bolig. Men ikke i den oprindelige bolig, så længe du ikke bor i den.
 • Flytning: Boligorganisationen betaler for flytteudgifter. Det vil sige udgifter til flyttekasser, flyttefirma med mere. Udgiften skal være rimelig og dokumenteret.
 • Opmagasinering: Du har krav på opmagasinering, hvis der ikke er plads til alle dine ting i genhusnings-boligen. Og du kan lave individuelle aftaler med boligorganisationen.
 • Adresse: Du skal melde den midlertidige postadresse til PostNord. Men ikke til Folkeregisteret.

Permanent genhusning

Hvis din boligorganisation har besluttet, at genhusningen skal være permanent, kommer du ikke tilbage til dit lejemål.

I det tilfælde har du krav på, at boligorganisationen finder en anden bolig af ”passende størrelse, beliggenhed og kvalitet og med passende udstyr”. 

 • ”Passende størrelse” betyder, at der skal være mindst samme antal rum som i din nuværende bolig, eller et rum mere end antallet af medlemmer i din husstand.
 • ”Passende beliggenhed” betyder, at den nye bolig skal ligge i samme kommune og også i samme område, hvis muligt. Det er for, at du kan bevare dit netværk og dagligdag, og dine børn kan blive i samme institution og skole. Vil du hellere flytte til en anden kommune, kan du godt aftale det med boligorganisationen.

Bor du i et område på Boligministeriets liste over omdannelsesområder (tidligere kaldet ’hård ghetto’), hvor din bolig ifølge udviklingsplanen skal sælges, har du krav på at blive genhuset i boligområdet. 

 • ”Kvalitet og udstyr” er ikke præciseret i loven. Du bør derfor som beboer tage en snak med din boligorganisation om dine ønsker og behov. Så kan de lave en konkret vurdering.

Du har kun krav på, at boligorganisationen giver ét bolig-tilbud, hvis det lever op til kravene til en permanent genhusnings-bolig. Ofte vil du dog få mulighed for at vælge mellem flere.

Siger du nej til de boliger, som boligorganisationen tilbyder, har boligorganisationen ikke længere pligt til at genhuse dig. Det betyder, at du skal fraflytte din bolig og selv finde en ny bolig.

Er du uenig i den opsigelse, som ligger til grund for genhusningen, eller mener du ikke, at bolig-tilbuddet lever op til lovkravene om permanent genhusnings-bolig, kan du klage til boligorganisationen. Bliver I ikke enige, kan sagen gå videre til boligretten.

Andre forhold ved permanent genhusning:

 • Lejekontrakt: Du får en lejekontrakt på den nye bolig.
 • Husleje: Du kommer ikke til at betale husleje for to boliger samtidig. Men huslejen i din nye bolig kan godt være højere end den, du kom fra.
 • Indskud: Du betaler nyt indskud i den nye bolig. Det nye indskud eller enkeltydelse kan du søge om i kommunen. Indskuddet i den bolig, du flytter fra, bliver afregnet med dig. Læs mere her
 • Boligstøtte: Du skal søge om boligstøtte på ny i Udbetaling Danmark. Boligstøtten bliver beregnet på den nye boligs størrelse og husleje.
 • Fraflytningssyn: Boligorganisationen laver fraflytningssynet. De bestemmer, om det skal være et mere lempeligt syn på grund af omstændighederne.
 • Adresse: Du skal melde permanent flytning, både til PostNord og Folkeregisteret.
 • Husdyr: Det er vigtigt at informere boligorganisationen om husdyr, så de kan tage højde for det, når de finder en ny bolig til dig.
 • Flytning: Boligorganisationen betaler for dine flytteudgifter. Det vil sige de udgifter, du har til flyttekasser, flyttefirma med mere. Udgifterne skal være rimelige og dokumenterede.

 

I er altid varslet med minimum 3 måneder, så I kan nå at tage en god snak med boligselskabet om de ønsker og behov, I har til den bolig, I skal genhuses i.