Video: Amar læser højt for demente

24. feb 2022

Video: Amar læser højt for demente

Vi skal blive bedre til at huske den ældre generation, mener 19-årige Amar Khalil. I sin fritid læser hun historier højt for demente og seniorer for at knytte bånd mellem unge og ældre.

Foto: Andreas Holm Hansen

Foto: Andreas Holm Hansen

Med en bog under armen bygger 19-årige Amar Khalil bro mellem ældre og unge.

Siden sidste sommer har den unge beboer fra Cortex Park i Odense læst højt for demente, sådan at de ikke føler sig ensomme og glemt af de yngre generationer.

”De ældre føler sig hørt og lyttet til, når jeg læser højt. Og jeg selv bliver også et gladere og mere lykkeligt menneske af det”, siger Amar Khalil.

”Højtlæsningen har evnen til at knytte os sammen på tværs af generationer. Det er magisk. Samtidig fungerer litteraturen også som en slags medicin for særligt de demente, da historierne får dem til at mindes ting, de ellers havde glemt”.

Vil gøre en forskel

Ideen til at læse højt udsprang af, at Amar Khalil blev gjort opmærksom på, hvor ensomt en tilværelse flere ældre har sig.

Det kunne hendes hjerte ikke bære, så hun satte sig for at sætte en stopper ensomheden - på sin helt egen måde.

Amar Khalil tog en stak bøger under armen og begyndte fra den ene dag til den anden et læse højt fra dem i et demensfællesskab i Fredericia. 

”Første gang læste jeg bare højt fra en bog for at se, hvad der skete. Jeg havde slet ikke regnet med, hvordan de ville lyse op, og hvor meget glæde, det ville bringe at få fortalt historier”.

Vores Fælles Historie

Den positive oplevelse i Fredericia blev startskuddet til Amar Khalils projekt Vores Fælles Historier.

Det går i sin enkelthed ud på at dele fortællinger på tværs af generationer gennem højtlæsning af litteratur.

Med Vores Fælles Historie håber Amar Khalil, at hun kan inspirere andre til at bruge mere tid med ældre og lytte til, hvad de har at fortælle.

For som hun selv siger, "så har alle en interessant historie med i bagagen".

"Derfor er det vigtig, at vi deler vores fortællinger, sådan at de kan leve videre, når vi en dag ikke er her mere".

Bo Godt tog med Amar Khalil til Demensfællesskabet Lillebælt i Fredericia, hvor hun skulle læse højt for demente og for en stund give dem minderne tilbage.

Vores Fælles Historie

Vores Fælles Historier er et projekt, der bestræber sig på at bygge bro mellem den unge og ældre generation gennem litteratur.

Visionen er at øge seniorborgeres livskvalitet, samt dele fortællinger på tværs af generationer gennem højtlæsning af litteratur.

Du kan læse mere om projektet her: https://www.facebook.com/Vores-F%C3%A6lles-Historier-103894508685362