Forebyggelsesområderne – se hvad de betyder for dig

17. nov 2021

Forebyggelsesområderne – se hvad de betyder for dig

Bor du i et forebyggelsesområde? Eller vil du gerne flytte til et forebyggelsesområde? Så læs hvad det betyder for dig. 

Mere end hver 10. almene beboer har sit hjem i de forebyggelsesområder, som et bredt politisk flertal i Folketinget har aftalt skal udpeges.

Pr. 1. december 2021 er 62 boligområder over hele landet udpeget som forebyggelsesområder.

Du kan se om dit hjem er på listen over forebyggelsesområder, hvis du klikker her!

Du kan hente teksten her som pjece (.pdf) og printe selv.

Der bor i alt ca. 115.500 mennesker i områderne. Forebyggelsesområder er en ny kategori af boligområder, der skal tilføjes de årlige lister over udsatte boligområder, parallelsamfund og omdannelsesområder (hhv. tidligere ghettoområder og hårde ghettområder).

Hvad betyder det for dig, der bor i et af forebyggelsesområderne – eller ønsker at flytte til et? Det prøver vi at svare på her.

For mange borgere betyder den nye lovgivning, at det bliver sværere at flytte ind i et forebyggelsesområde. Dine muligheder afhænger af din situation, din nationalitet og din kommune.

Hvordan ved jeg, om jeg bor i et forebyggelsesområde?

Forebyggelsesområderne er udpeget første gang den 1. december 2021, og listen vil fremover blive opdateret hvert år den 1. december.

Du kan se listen her!

Hvordan bliver mit boligområde et forebyggelsesområde?

Der skal bo mindst 1.000 mennesker i dit boligområde, og over 30 procent af beboerne skal have ikkevestlig baggrund. Derudover skal beboerne samlet set opfylde to ud af fire kriterier:

• Over 30 procent er hverken i arbejde eller uddannelse – opgjort som et gennemsnit over to år.

• Mindst dobbelt så mange som landsgennemsnittet er dømt for kriminalitet over de seneste to år.

• Over 60 procent af beboerne har grundskole som højeste uddannelse.

• Beboernes indkomst ligger i gennemsnit under 65 procent af indkomsterne i regionen.

Jeg vil gerne have en bolig i et forebyggelsesområde – kan jeg det?

Ja, hvis det er din tur på ventelisten og din husstand opfylder særlige krav om for eksempel uddannelse, beskæftigelse og indkomst, der kan gælde for bebyggelsen.

Din kommune og de almene boligorganisationer har pligt til at stille krav til boligsøgende i forebyggelsesområder og beslutte præcist, hvilke krav der skal gælde for områderne.

De boligsøgende, der opfylder kravene, kommer foran i køen. Det kaldes fleksibel udlejning.

Jeg vil gerne have en bolig i et forebyggelsesområde via intern oprykning eller boliggarantibevis – kan jeg det?

Boligorganisationen kan beslutte at fravige reglerne om fortrinsrettigheder i forebyggelsesområder, når der er indført regler om udlejning efter særlige kriterier. Derfor kan din mulighed for at få en bolig i et forebyggelsesområde via intern oprykning i samme afdeling eller via intern oprykning på tværs af din boligorganisation blive påvirket, hvis du ikke opfylder de fastlagte kriterier. Det samme gælder brug af boliggarantibevis. Du må spørge din boligorganisation om, hvad de har besluttet, hvis du ønsker at gøre brug af en fortrinsrettighed og ikke opfylder de kriterier som kommunen har fastlagt i området.

Jeg har ikke-vestlig baggrund og vil flytte ind i et forebyggelsesområde – kan jeg det?

Ja. Der gælder de samme regler for dig og din husstand som for alle andre borgere i Danmark, når du får din bolig gennem ventelisten.

Men hvis kommunen anviser din bolig til dig via den kommunale anvisningsret, så skal du være statsborger i et EU-land, Norge, Island, Lichtenstein, Schweiz eller være udvekslingsstuderende, for at få en bolig i et forebyggelsesområde.

Hvem må min kommune ikke anvise til et forebyggelsesområde?

Kommunen må som udgangspunkt ikke anvise boligsøgende, hvor en person i husstanden:

  • er dømt for et strafbart forhold og er løsladt inden for de seneste seks måneder.
  • har fået sit lejemål ophævet efter grove brud på husordenen indenfor de seneste seks måneder
  • statsborger i et land udenfor et EU-land, Norge, Island, Lichtenstein, Schweiz eller studerende
  • i 6 måneder i træk har modtaget selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse eller overgangsydelse (tidligere integrationsydelse) eller 2 år i træk har modtaget kontanthjælp

Hvis mere end 30 % af boligerne i en kommune omfattes af udpegninger som enten udsatte områder (herunder ghetto-områder og hårde ghetto-områder) eller forebyggelsesområder, kan kommunen dog aktivt beslutte, at begrænsningerne for den kommunale anvisning ikke skal gælde.

Jeg er førtidspensionist og står på venteliste til en bolig i en bebyggelse, der bliver et forebyggelsesområde – påvirker det min plads på ventelisten?

Det kan godt påvirke din plads på ventelisten, fordi din kommune skal give boligsøgende i job eller uddannelse fortrinsret. Hvordan din boligsøgning præcist påvirkes, afhænger af, hvilke kriterier kommunen fastlægger for udlejningen i det forebyggelsesområde, hvor du søger bolig.

Kan jeg blive tvunget til at flytte, hvis min bolig ligger i et forebyggelsesområde?

Nej, du kan ikke blive tvunget til at flytte! Udpegningen har kun betydning for boligsøgende, fordi der i forebyggelsesområder gælder særlige regler om kommunal anvisning og fleksibel udlejning.

Gælder det også, når jeg har ikke-vestlig baggrund, og mit boligområde er et forebyggelsesområde?

Udpegningen har ikke konsekvenser for de nuværende beboere – uanset hvem man er.

Hvad skal vi beboere tjene i gennemsnit i mit boligområde for, at vi ikke længere opfylder kriteriet om indkomst?

Det kommer an på, hvilken del af landet, I bor i, fordi opgørelsen laves i forhold til gennemsnitsindtægten i regionen. Bolig- og Planstyrelsen oplyser, at
ved udpegningen i 2021 var de indkomstgrænser, der blev brugt:

• 307.574 kroner pr. år eller 25.631 kroner
pr. måned i Region Hovedstaden

• 271.215 kroner pr. år eller 22.601 kroner
pr. måned i Region Midtjylland

• 261.966 kroner pr. år eller 21.831 kroner
pr. måned i Region Sjælland

• 271.745 kroner pr. år eller 22.645 kroner
pr. måned i Region Syddanmark

• 257.945 kroner pr. år eller 21.495 kroner
pr. måned i Region Nordjylland

Fakta om den nye lovgivning om parallelsamfund i øvrigt

Ghetto-områder kaldes fremover parallelsamfund

• Hårde ghetto-områder kaldes fremover omdannelsesområder

• Regler om fremleje og bytte strammes alle udsatte boligområder (herunder ghetto-områder og hårde ghetto-områder), så de nye beboere skal opfylde
samme krav om beskæftigelse, uddannelse og evt. indkomst som ved almindelig leje.

• Et boligområde skal være udpeget som ghettoområde i fem år, før det bliver et hård ghettoghetto område. Fra 2021 var reglen ellers, at de blev udpeget allerede efter 4 år.

• Den nye lovgivning er vedtaget 23. november 2021 og trådte i kraft 30. november 2021.

Du kan se om dit hjem er på listen over forebyggelsesområder, hvis du klikker her!