Så meget kan du få i varmetillæg

10. mar 2021

Så meget kan du få i varmetillæg

Flere tusinde kroner kan du få i tilskud til varmeregningen som pensionist. Men får du boligstøtte, er beløbet noget lavere.

Foto: Simon Jeppesen og Martin Schubert

Foto: Simon Jeppesen og Martin Schubert

En kold vinter kan få mange af os til at skrue op for varmen, og det sætter sit aftryk på varmeregningen.

Men er du pensionist eller førtidspensionist (efter gamle regler), kan du søge om et skattefrit tilskud til at dække den høje varmeregning.

Du kan få op til 12.000 kroner om året i varmetillæg, og du søger om tilskuddet på borger.dk.

Bor du til leje i lejlighed, vil det som udgangspunkt være billigere, end hvis du skal varme et helt hus op alene.

Derfor skal du også forberede dig på et lavere tilskud, lyder det fra Udbetaling Danmark, der har fundet et par eksempler frem til os:

  • En beboer, der bruger 8.000 kroner på varme om året, får for eksempel et skattefrit tilskud til varmeregningen på 1.200 kroner om året. Det gør han, fordi han også får boligstøtte, og der altid automatisk er inkluderet et varmetillæg i boligydelsen. I hans tilfælde lyder det på 1.500 kroner

    I tal ser det sådan ud: 

Får du ikke boligstøtte, vil du som regel kunne få et højere varmetillæg.

I eksemplerne fra Udbetaling Danmark bliver varmetillægget mere end dobbelt så stort for beboeren, der ikke får boligstøtte.

Sådan søger du om varmetillæg

Det kan betale sig at søge om varmetillæg, hvis du som enlig har en varmeregning, der er højere end 5.400 kroner om året.

Har du en partner, lyder din egenbetaling på 8.100 kroner om året. Du kan søge om varmetillæg, uanset om du får boligydelse eller ej.

Vil du have varmetillæg for den kommende måned, skal du søge om det inden den første i næste måned.

Der er op til otte ugers ventetid, men du får tilskuddet med tilbagevirkende kraft fra den dato, din ansøgning blev modtaget.

Send dine varmregninger for de sidste tre år.

Har du boet i din bolig i kortere tid, skal du sende regningerne for den periode, du har boet der.

Nogle varmeselskaber afregner fra april til april. Derfor kan du være heldig, at de sidste mange kolde måneder giver dig et solidt varmetillæg.

Betaler du varme aconto?

Har du endnu ingen varmeregnskaber, kan du bruge de oplysninger, du har fået fra din boligorganisation.

Du betaler sikkert automatisk et beløb aconto over huslejen hver måned.

Det kan du bruge til at søge om varmetillæg – også selvom du senere skulle få penge tilbage fra boligorganisationen, fordi du har betalt for meget for varme over huslejen.

Du skal kun give besked på borger.dk, hvis dit gennemsnit for de seneste tre års varmeudgifter ændrer sig med 10 procent eller mere.

Til gengæld skal du huske at give besked, hvis du enten flytter, bytter bolig eller får en lejer.

Det samme gælder, hvis du pludselig har hjemmeboende børn over 18 år.

Kan det betale sig at søge?

Det kan betale sig at søge om varmetillæg, hvis du er enlig og betaler mere end 5.400 kroner for varme om året.

Har du en partner, kan du søge, hvis du betaler mere end 8.100 kroner for varme om året.

Varmetillægget bliver beregnet ud fra gennemsnittet af de sidste tre års varmeregninger, og den bliver udbetalt hver måned.

Boligsikring eller boligydelse?

Når du er folkepensionist eller førtidspensionist efter gammel ordning (før 2003), bliver din boligstøtte kaldt for boligydelse

For alle andre grupper bliver boligstøtten kaldt for boligsikring.

Boligstøtten bliver altid udbetalt som et skattefrit tilskud til din husleje, og som pensionist vil du som regel få en højere ydelse.