Hvordan får jeg en almen bolig?

01. jul 2021

Hvordan får jeg en almen bolig?

Hvis du gerne vil bo i en almen bolig, skal du skrive dig på en venteliste i boligselskabet. Få svar på dine spørgsmål om ventelister og ventetider her. 

Foto: Simon Jeppesen

Foto: Simon Jeppesen

Du skal skrive dig på venteliste i det boligselskab, du gerne vil bo i. Når du er højt nok på ventelisten, begynder du at få tilbud om ledige boliger.

Hvis boligselskabet udlejer sine boliger via fleksibel udlejning, kan du komme foran i køen, hvis du for eksempel har fast arbejde eller er ældre. Har du særlige udfordringer og akut mangler en bolig, kan kommunen anvise en bolig til dig.

Hvad koster det at bo i en almen bolig?

Den gennemsnitlige husleje går fra cirka 3.000 kroner for en lille almen bolig under 50 kvadratmeter til 6.200 kroner for de større boliger over 85 kvadratmeter.

Generelt er det dyrere at bo i København og hovedstadsområdet end at bo i for eksempel Vestjylland.

Læs mere om huslejen på en almen bolig her

VENTELISTER

Hvordan bliver jeg skrevet op til en almen bolig?

Du kan blive skrevet på venteliste, fra du er fyldt 15 år. Det gør du ved at kontakte det boligselskab, du gerne vil bo hos. 

Du kan ikke skrive dig op til én specifik bolig. Du skriver dig op til en type af boliger – for eksempel en familiebolig eller ældrebolig. Og du kan selv vælge i hvilke boligområder, du vil bo.  

Hvilken venteliste skal jeg skrive mig på?

De fleste boligselskaber har deres egen venteliste. Men nogle boligselskaber er gået sammen om en fælles venteliste, hvor man bliver skrevet op til flere lejeboliger på en gang.

Der findes to typer af ventelister: En ekstern liste - der er åben for alle. Og en intern liste for dem, der allerede har en bolig i boligselskabet.

Hver anden ledige bolig, der udlejes efter almindelige udlejningsregler, bliver tilbudt først til dem på den interne venteliste, og eller tilbydes den ledige bolig til dem på den eksterne venteliste.

Hvad koster det at blive skrevet op til en almen bolig?

Som regel koster det et par hundrede kroner om året at være skrevet op til en almen bolig.

Du skal huske at betale gebyret for at stå på venteliste, når du modtager den årlige opkrævning. Ellers mister du din plads og skal starte forfra.

Det er gratis at stå på venteliste til en ungdomsbolig.

Ole Kirks Alle i Nakskov (Bs. 1944)

Hvordan fungerer ventelisterne?

Vil du have tilbudt en bolig med det samme, skal du melde dig som ”aktiv boligsøgende”. Når en bolig bliver ledig, vil du begynde at få tilbud, når du er langt nok fremme på ventelisten.

Har du ikke brug for en bolig lige nu, kan du sætte din søgning i bero. Det betyder, at du beholder din placering på ventelisten, men du får ikke tilbud. Til gengæld rykker du stadig frem på listen.

Jo længere tid, du er skrevet op, jo nemmere bliver det at få en bolig, når du har brug for den.

Hvor kan jeg se min placering på ventelisten?

Når du skriver dig på venteliste i et boligselskab, får du tildelt et personligt ventelistenummer.

Hvorfor skifter min placering på ventelisten?

Du kan opleve, at din placering rykker tilbage på listen, så du for eksempel går fra at stå nummer 20 på listen til at stå nummer 21. Det kan ske, hvis en boligsøgende, der står foran dig på ventelisten, har haft sin søgning i bero og vælger at sætte den aktiv igen.

Hvad hvis jeg fortryder, at jeg skrev mig på venteliste?

Hvis du har fortrudt, at du har skrevet dig på en venteliste, har du normalt 14 dages fortrydelsesret fra den dato, du har indbetalt. Kontakt boligselskabet, så de kan slette dig af listen.

Hvorfor er jeg slettet fra ventelisten?

Enten fordi du har fået en bolig i boligselskabet. Eller fordi du ikke har betalt det årlige gebyr for at stå på ventelisten.

Læs også: Hvad er en almen bolig

 

Jo længere tid, du er skrevet op, jo nemmere bliver det at få en bolig, når du har brug for den.

"Det hvide snit" i København (Bo-Vita)

 

TILBUD OM LEDIG BOLIG

Hvad sker der, når jeg bliver tilbudt en bolig?

Når du bliver tilbudt en ledig almen bolig, vil du normalt blive tilbudt at komme ud at se den, inden du svarer ja eller nej tak til den.

Hvad sker der, hvis jeg takker nej til et tilbud fra ventelisten?

Du mister ikke din placering på ventelisten, hvis du takker nej til et tilbud. Men du skal altid svare på de tilbud, du får.

Hvorfor får nogle tilbudt en bolig hurtigere end andre?

Nogle bliver for eksempel anvist en bolig af kommunen eller opfylder kriterierne for fleksibel udlejning og kommer før i køen.

Andre har stået på den interne venteliste og kommer foran andre, når de melder sig som aktiv boligsøgende. 

Danmarkbolig.dk

Hvor finder jeg et overblik over ledige almene boliger?

Danmarkbolig.dk kan du få et overblik over ledige almene boliger. Den guider dig også videre til de almene boligselskaber, hvor du kan skrive dig på venteliste.

VENTETID

Hvor lang tid er ventetiden på en almen bolig?

Du kan godt risikere at vente i flere år på en bolig. De større byer vil ofte have længere ventelister til ledige lejeboliger end ude på landet.

Typen af bolig kan også have en betydning. Der er som regel længere ventetid på rækkehuse. Og nogle boligområder kan være særligt attraktive.

Så det afhænger af, hvor lang ventelisten er, når du skriver dig op. Og hvor mange der flytter ud af boligerne i de boligafdelinger, du har skrevet dig op i.

DanmarkBolig.dk kan du vælge kun at se de boliger, der er ledige eller snart klar til indflytning.

Hvordan kan jeg se ventetiden i det enkelte boligselskab?

Danmarkbolig.dk kan du klikke dig videre til boligselskabernes egne hjemmesider, hvor du som regel kan se, hvor lang ventetiden er på de forskellige boligtyper.

 Finlandsparken i Vejle (AAB Vejle)

FLEKSIBEL UDLEJNING / AKUT-LISTE

Hvem kan få en almen bolig via fleksibel udlejning?

Har du fast arbejde, er du studerende, ældre, eller søger du akut bolig på grund af et brudt parforhold eller skilsmisse? Så kan du måske få en bolig gennem det, der bliver kaldt for fleksibel udlejning.

Kriterierne for, hvem der går under fleksibel udlejning, er forskellige fra kommune til kommune og fra boligselskab til boligselskab.

Hvordan finder jeg ud af, om jeg kan få en bolig via fleksibel udlejning?

Du kan på boligselskabernes hjemmeside se, hvilke kriterier der gælder hos dem. Og om du opfylder dem.

Lever du op til kriterierne, kan det være en fordel at opnotere dig til fleksibel udlejning. For så får du tilbudt ledige boliger før dem, som står på den eksterne og interne venteliste.

Hvem kan få en almen bolig via kommunens akutliste?

Er du i akut boligmangel og har sociale problemer, kan du kontakte din kommunes boligsociale anvisning. Måske har de mulighed for at give dig en plads på deres akut-liste.

Hver fjerde almene bolig er som regel reserveret til borgere på kommunens akut-liste. Det gælder f.eks. nyskilte med børn, unge hjemløse eller mennesker med sygdomme eller sociale problemer.

Det er kommunen, der vurderer, om du kan blive anvist til en bolig.

Lisbjerg Bakke i Aarhus N (Al2bolig)

BYTBOLIG.DK

Hvordan kan jeg bytte min lejebolig til en almen bolig?

Det kan du på hjemmesiden bytbolig.dk

Her kan du som lejer oprette en gratis profil og bytte din lejebolig med en anden lejer.

Du har ret til at bytte din lejebolig med andre lejere, når du har boet i boligen i tre år.  

BOLIGBREV

Hvordan får jeg skrevet mit barn/barnebarn op til en almen bolig?

Har du et barn eller barnebarn, der er fyldt 15 år, kan du forære dem et boligbrev. Opskrivning og betaling foregår direkte til boligselskabet.

Husk, at det er dit ansvar at betale gebyret for ikke at blive slettet af ventelisten.

Rigtig god jagt på din almene bolig.