Ingen ændringer trods stigende priser: Her er din boligstøtte for 2022

09. dec 2021

Ingen ændringer trods stigende priser: Her er din boligstøtte for 2022

Selvom priserne stiger på el og varme, og det er blevet dyrere at købe ind, så kan det ikke ses i din boligstøtte for næste år. Her er forklaringen.

Foto: Simon Jeppesen

Foto: Simon Jeppesen

De nye takster for boligstøtte er klar. Men selvom priserne er steget godt siden sommer og ser ud til at fortsætte, så følger boligstøtten for 2022 ikke med.

Taksterne er nemlig præcis de samme som sidste år. Det gælder både for lejere uden og med børn. Heller ikke de fleste førtidspensionster får mere. Kun folkepensionister vil opleve en meget lille stigning.

Forklaring ligger i den måde, boligstøtten bliver beregnet, lyder det fra Beskæftigelsesministeriet, der har ansvaret for at beregne de nye takster.   

Reguleres bagud

Forklaringen er at boligstøtten hele tiden er bagud.

Boligstøtten reguleres faktisk ud fra forbrugerprisindekset, som er et gennemsnit af priserne på fødevarer, forbrugsgoder og tjenesteydelser.

Men man regulerer 2 år bagud i tid. Det vil sige, at det er forbrugerprisindekset fra 2020, der er gældende.

“Satserne for boligstøtte i 2022 baserer sig på forbrugerprisindekset i 2020. Prisudviklingen i 2022 vil altså først slå igennem i ydelsen om to år,” oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Når man så hvert år opgør forbrugerprisindekset, kan der ske korrektioner bagud i tid. Det er tilfældet med satsen for i år, der er blevet nedjusteret med 0,4 procentpoint.

“Da stigningen fra 2021 til 2022 er på netop 0,4 procentpoint betyder det, at man ender med, at der ikke bliver forskel på satserne mellem 2021 og 2022,” oplyser beskæftigelsesministeriet. 

De høje priser, som det ser ud til, vi skal trækkes med gennem 2022, vil altså først vise sig i din boligstøtte i 2024.

Nogle får lille stigning

To grupper, der får lidt ekstra i posen, er folkepensionister og dem, der blev førtidspensionister før 2003.

For begge grupper gælder det, at boligydelsen (som det hedder for disse grupper) kan stige med op til 50 kroner, hvis man har ingen eller op til tre børn. For dem, der har 4 børn eller flere, kan den stige med op til 62 kroner.

Deres boligydelse reguleres på en anden måde end for de andre grupper.

“Her reguleres satsen med lønudviklingen, som medfører en stigning i satsen på 1,2 procent fra 2021 til 2022,” lyder forklaringen fra ministeriet.

Tålmodighed

Så satserne for 2022 ligner virkelig meget dem fra i år. Så det bliver ikke før 2024, hvor de stigende priser gerne skulle slå igennem i boligstøtten.

Husk i øvrigt, at der bliver kigget på både din husleje, boligens størrelse, din formue og selvfølgelig din indtægt, når din boligstøtte bliver beregnet.

Du får et brev i e-boks, der fortæller, hvad du får i støtte.

Du kan altid tjekke, om dine oplysninger er korrekte på ‘Din Boligstøtte’ på www.borger.dk.

 

Takster 2022

OBS: Beløbene er maksimumbeløb. Din boligstøtte udregnes ud fra din husleje, hvor mange I bor, boligens størrelse, formue og selvfølgelig husstandens indtægt

Når du bor til leje og ikke er pensionist:

Antal børn i boligen/Maks per. md. (2022)

Ingen børn: 1.039 kr. (samme som 2021)

1-3 børn: 3.654 kr. (samme som 2021)

4 børn eller flere: 4.568 kr. (samme som 2021)

Når du er førtidspensionist efter nye regler:

Antal børn i boligen/Maks. per. md. (2022)

0-3 børn: 3.654 kr. (samme som 2021).

4 børn eller flere: 4.568 kr. (samme som 2021)

Når du er førtidspensionist efter de gamle regler

Antal børn i boligen/Maks. per. md. (2022)

0-3 børn: 4.280 kr. (4.230 kr. i 2021)

4 børn eller flere: 5.350 kr. (5.288 kr. i 2021)

Når du er folkepensionist

 Antal børn i boligen/Maks. per. md. (2022)

 0-3 børn: 4.280 kr. (4.230 kr. i 2021)

4 børn eller flere: 5.350 kr. (5.288 kr. i 2021)