Snart kommer forebyggelsesområderne – se hvad det betyder for dig

11. aug 2021

Snart kommer forebyggelsesområderne – se hvad det betyder for dig

Er du en af de cirka 110.000 beboere, der snart bor i et forebyggelsesområde? Så læs hvad det betyder for dig. 

Foto: Martin Schubert

Foto: Martin Schubert

Mere end hver 10. almene beboer får snart sit hjem i et forebyggelsesområde. Det har et bredt politisk flertal i Folketinget aftalt.

Bebyggelserne er ikke udpeget endnu, men opgørelser viser, at de potentielt kan komme til at huse 110.000 mennesker i 58 boligområder over hele landet.

Det er en ny kategori af boligområder, der skal tilføjes de årlige lister over udsatte boligområder og ghettoer.

Hvad betyder det for dig, der bor i et af de områder – eller ønsker at flytte til et? Det prøver vi at svare på her, men vi har ikke alle svar endnu, fordi aftalen ikke er vedtaget som lov endnu.

For mange borgere betyder den nye aftale, at det bliver sværere at flytte ind i et forebyggelsesområde. Dine muligheder afhænger af din situation, din nationalitet og din kommune.

Hvordan ved jeg, om jeg bor i et forebyggelsesområde?

Det ved du ikke endnu, fordi loven først skal vedtages. Du kan sandsynligvis læse det den 1. december 2021, når de årlige lister over udsatte boligområder bliver offentliggjort.

Lovforslaget forventes nemlig at træde i kraft dagen før. Det oplyser Bolig- og Planstyrelsen.

Kan jeg blive tvunget til at flytte, hvis min bolig ligger i et forebyggelsesområde?

Aftalen lægger ikke op til, at beboere skal flytte fra deres boliger.

Hvordan bliver mit boligområde et forebyggelsesområde?

Der skal bo over 1.000 mennesker i dit boligområde, og over 30 procent af beboerne skal have ikke-vestlig baggrund. Derudover skal beboerne samlet set opfylde to ud af fire kriterier:

 • Minimum 30 procent er hverken i arbejde eller uddannelse – opgjort som et gennemsnit over to år.
 • Mindst dobbelt så mange er dømt for kriminalitet som på landsplan over de seneste to år.
 • Minimum 60 procent af beboerne har grundskole som højeste uddannelse.
 • Beboernes bruttoindkomst ligger i gennemsnit under 65 procent af indkomsterne i regionen. (Ordforklaring: Din bruttoindkomst er din samlede indkomst før der for eksempel fratrækkes skat)

Kan jeg blive smidt ud, fordi jeg har ikke-vestlige baggrund, når mit boligområde sandsynligvis bliver et forebyggelsesområde?

Nej! Det ville være diskrimination og stride imod menneskerettighederne, hvis beboere blev forskelsbehandlet på grund af oprindelsesland.

 Jeg vil flytte ind i et forebyggelsesområde – kan jeg det?

Ja, hvis det er din tur på ventelisten og din husstand opfylder særlige krav om for eksempel uddannelse, beskæftigelse og indkomst, der kan gælde for bebyggelsen.

Din kommune og de almene boligorganisationer får pligt til at stille krav til boligsøgende i forebyggelsesområder og beslutte præcis, hvilke krav der skal gælde for områderne.

De boligsøgende, der opfylder kravene, kommer foran i køen. Det kaldes fleksibel udlejning.

Jeg har ikke-vestlig baggrund og vil flytte ind i et forebyggelsesområde – kan jeg det?

Ja. Der gælder de samme regler for dig og din husstand som for alle andre borgere i Danmark, når du får din bolig gennem ventelisten.

Men hvis kommunen anviser din bolig til dig udenom ventelisten, så skal du være statsborger i et EU-land, Norge, Island, Lichtenstein, Schweiz eller være studerende, for at få en bolig i et forebyggelsesområde.

Hvem må min kommune ikke anvise til et forebyggelsesområde?

Kommunen må ikke anvise boligsøgende, hvor en person i husstanden:

 • - er dømt for et strafbart forhold og er løsladt inden for de seneste seks måneder.
 • - for nylig har fået sit lejemål ophævet efter grove brud på husordenen
 • - ikke er statsborger i et EU-land, Norge, Island, Lichtenstein, Schweiz eller studerende
 • - I 6 måneder i træk har modtaget integrationsydelse eller 2 år i træk har modtaget kontanthjælp

Jeg er førtidspensionist og står på venteliste til en bolig i en bebyggelse, der bliver et forebyggelsesområde – påvirker det min plads på ventelisten?

Det kan godt påvirke din plads på ventelisten, fordi din kommune skal give boligsøgende i job eller uddannelse fortrinsret. Men aftalen forhindrer ikke, at førtidspensionister fortsat kan flytte ind i forebyggelsesområder.

Hvad skal vi beboere tjene i gennemsnit i mit boligområde for, at vi ikke længere opfylder kriteriet om indkomst?

Det kommer an på, hvilken del af landet, I bor i. Bolig- og Planstyrelsen oplyser, at i 2019-tal ville grænserne for årlig bruttoindkomst være:

 • - 294.799 kroner i hovedstadsområdet
 • - 258.767 kroner i Midtjylland
 • - 257.038 kroner på Sjælland
 • - 250.002 kroner i Syddanmark
 • - 246.734 kroner i Nordjylland

Kan kommunen stille krav til boligsøgende i alle forebyggelsesområder?

Både ja og nej. Aftalen fastlægger, at der skal stilles krav til beskæftigelse og uddannelse i alle boligområder for boligsøgere på ventelisten.

Men det er højst 30 procent af kommunens boliger, der kan blive omfattet af de strammere regler om anvisning.

Fakta om den nye aftale om parallelsamfund

 • Ghettoer kaldes fremover parallelsamfund
 • Hårde ghettoer kaldes fremover omdannelsesområder
 • Regler om fremleje og bytte strammes i ghettoer og udsatte boligområder, så de nye beboere skal opfylde samme krav om beskæftigelse, uddannelse og evt. indkomst som ved almindelig leje.
 • Et boligområde skal fremover ligge på ghettolisten i fem år, før det bliver en hård ghetto. Indtil nu har det været fire år.
 • Ny områdekategori: Forebyggelsesområder. Over 1.000 beboere og over 30 procent beboere med ikke vestlig baggrund. Desuden skal beboerne samlet set opfylde to ud af fire kriterier om arbejde, uddannelse, indkomst og kriminalitet.
 • Aftalen er indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.
 • Aftalen er udmøntet i et lovforslag, der er i høring i perioden fra den 2. juli til 18. august 2021.

Kilde: : Blandede boligområder – næste skridt i kampen mod parallelsamfund,  Indenrigs- og Boligministeriet.