Bor du for stort? Undgå smæk i boligstøtte

03. nov 2020

Bor du for stort? Undgå smæk i boligstøtte

Din boligstøtte bliver beregnet ud fra, hvor meget plads du boltrer dig på. Få styr på taksterne og få mest muligt ud af tilskuddet.

Foto: Simon Jeppesen

Foto: Simon Jeppesen

65 kvadratmeter må din almene bolig være, hvis du er enlig og vil have mest muligt ud af boligstøtten.

Som enlig uden børn kan du få op til 1.026 kroner i boligstøtte hver måned, og Udbetaling Danmark kigger på størrelsen på din bolig, når de gør regnestykket op.

Har du flere end 65 kvadratmeter til dig selv, tæller de ikke med i regnestykket.

Har du til gengæld børn, kan hver af dem boltre sig på 20 kvadratmeter oveni de 65 – uden at det får betydning for din boligstøtte.

Samme princip gælder, hvis du har en samlever eller ægtefælle. Også han kan lægge 20 kvadratmeter ekstra til boligen.

Det vil sige, at en enkelt person med to børn kan bo på 105 kvadratmeter og stadig få det maksimale beløb i boligstøtte.

Mens to voksne kan bo sammen på 85 kvadratmeter og stadig få medregnet hele huslejen, når boligstøtten bliver gjort op.
Mest boligstøtte til børnefamilier
Har du børn, får du mest i boligstøtte. Du kan få helt op til 3.611 kroner, hvis du har et, to eller tre børn.

Er du førtidspensionist efter ”de gamle regler” (inden 2003), kan du få op til 4.134 kroner i boligstøtte som tilskud til huslejen.

Som regel bliver boligstøtten betalt direkte til dit boligselskab. Du mærker derfor blot, at din husleje falder.


Boligstøtte er et skattefrit tilskud til din husleje, og du søger selv om det.

Boligstøtte er et skattefrit tilskud til din husleje, og du søger selv om det på Din Boligstøtte.

Her kan du også regne på, hvor meget du har ret til at få i tilskud, hvis du vælger en bestemt størrelse bolig.

Når Udbetaling Danmark regner din boligstøtte ud, kigger de både på din husleje, indtægt, formue, antallet af børn og størrelsen på din bolig.

Normalt udgør boligstøtten op til 60 procent af huslejen – i hvert fald hvis du holder dig indenfor de 65 kvadratmeter for en enkelt person – og 20 ekstra kvadratmeter oveni til hver person, du bor sammen med.

Er du folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler (før 2003), dækker boligstøtten op til 75 procent af huslejen.

Får du tilbudt en større bolig, kan det være en god ide at regne på, hvor stort et tilskud, du vil kunne få i boligstøtte. Selvom dit boligtilbud har en højere husleje, kan du være heldig, at boligstøtten dækker en stor del af stigningen.Boligstøtte betaler for ny altan
Ser dig og dine naboer frem til at få en altan, kan I som regel også se frem til en huslejestigning.

Men hvis du ikke allerede har ramt loftet for, hvor meget du kan få i boligstøtte, kan din boligstøtte dække en del af udgiften.

Altanens størrelse tæller ikke med, når størrelsen på din bolig bliver regnet ud.

Men de udgifter, I har haft til etablering af altanen, kan tælle med - i hvert fald hvis de skal betales over huslejen. Så vil din boligstøtte også stige.

 

Bliver du anvist til en stor bolig, fordi du sidder i kørestol, får døgnhjælp eller er stærkt bevægelseshæmmet, bliver du ikke straffet for de ekstra kvadratmeter.

Til gengæld vil boligstøtten aldrig dække de forbedringer, som du selv vælger at lave i boligen. Den vil altså ikke dække udgifter, der hører ind under det, vi kalder for råderetten.

Bliver du anvist til en stor bolig, fordi du sidder i kørestol, får døgnhjælp eller er stærkt bevægelseshæmmet, kan du få boligstøtte til flere kvadratmeter end normalt. Din boligstøtte bliver beregnet på en anden måde.

Der gælder også andre regler for folkepensionister, der bliver anvist til plejeboliger.

Har du brug for det fulde overblik over din boligstøtte, får du det her. Du kan også indtaste forskellige størrelser på boliger, hvis du vil se, hvad det betyder for boligstøtten.

Har du styr på husstandens samlede indtægt, din formue og størrelsen på boligen, er der en god chance for, at du rammer rigtigt i første forsøg.

Ellers vil Udbetaling regulere beløbet løbende henover året, og de laver en grundig efterregulering en gang om året – som regel lige inden sommerferien.

Så stort må du bo – for at få boligstøtte for alle kvadratmeter

65 kvadratmeter for enlige
20 kvadratmeter pr. ekstra person i husstanden
En børnefamilie med to børn må bo på 125 kvadratmeter

Så meget får du højst i boligstøtte

Du bor til leje og er ikke pensionist:

Ingen børn: 1.026 kroner
1-3 børn: 3.611 kroner
4 børn eller flere 4.514 kroner

Du er førtidspensionist efter nye regler (efter 2003):

0-3 børn = 3.611 kr.
4 børn eller flere = 4.514 kr.

Du er førtidspensionist efter gamle regler (efter 2003):

0-3 børn = 4.134 kr.
4 børn eller flere = 5.168 kr.

Du er folkepensionist:

0-3 børn = 4.134 kr.
4 børn eller flere = 5.168 kr.