Sådan kan du tjekke, hvornår renoveringen går i gang hos dig

03. jul 2020

Sådan kan du tjekke, hvornår renoveringen går i gang hos dig

Renoveringen af de 72.000 boliger i køen til støtte fra Landsbyggefonden starter i år og næste år. Læs mere om, hvornår din renovering bliver sat i gang.

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

I maj måned besluttede et flertal af politikere i Folketinget, at beboerne i de 72.000 almene boliger, der i flere år har ventet på at blive renoveret med støtte fra Landsbyggefonden, nu ikke skal vente længere.

Renoveringen af boligerne skal starte i 2020 og 2021. Det er en del af den boligaftale som politikerne vedtog.

Men hvornår starter så lige renoveringen af din bolig? Det afhænger af, hvilket energimærke boligafdelingen har. Boligaftalen deler nemlig alle de almene boligafdelinger på ventelisten op i to grupper efter afdelingens energimærke.

Størstedelen af afdelingerne har energimærke A, B, C og D, og deres renoveringer bliver sat i gang i 2020.

Året efter starter renoveringen af de boliger, der har lavere energimærker, det vil sige: E, F, G, eller som slet ikke har noget energimærke.

Energimærker sætter tempoet

Der er ret stor sandsynlighed for, at du ikke ved, hvilket energimærke din afdeling har. Men det gør den boligorganisation, der ejer eller administrerer din bolig, og det er herfra, du vil modtage information om jeres renovering.

 

Tidligere har Landsbyggefonden ikke haft lov til at støtte energibesparende tiltag, men det har boligaftalen altså åbnet op for.

Et energimærke viser, hvor meget energi, der skal bruges for at varme en bygning op, og det får betydning, fordi boligaftalen tager et skridt i retning af at gøre almene boliger grønnere.

Boligaftalen giver som noget nyt mulighed for, at afdelingerne tilføjer et eller flere ekstra energibesparende tiltag til renoveringen. Det kan for eksempel være at skifte vinduer, at isolere facaden bedre, at opsætte mindre solcelleanlæg eller at skifte forskellige installationer.

Boligafdelingerne med energimærke A, B, C og D skal derfor gennemgå en såkaldt grøn screening, hvor de kan foreslå ekstra foranstaltninger, der sænker energiforbruget.

De afdelinger, der har lavere energimærker – E, F, G – skal derimod igennem en grøn revurdering. Det er en mere grundig gennemgang af den enkelte renoveringssag, fordi der er større mulighed for at lave tiltag, der sender energiforbruget nedad i de afdelinger. Det tager lidt længere tid, og det er grunden til, at de bliver sat i gang i 2021.

Ekstra tiltag skal sænke energiforbruget 

De grønne tiltag skal være effektive og energibesparende på langt sigt, og de må højst gøre den samlede renovering 5 procent dyrere. Tiltagene skal både godkendes af den kommune, hvor afdelingen ligger, og af Landsbyggefonden.

Beboernes husleje i de enkelte afdelinger bliver ikke påvirket af de eventuelle ekstra tiltag, da de er støttet af Landsbyggefonden. Derimod kan de måske bidrage til at sænke beboernes forbrug af energi for eksempel til at varme boligen op med. Det afhænger af, hvilke tiltag det drejer sig om.

Tidligere har Landsbyggefonden ikke haft lov til at støtte energibesparende tiltag, men det har boligaftalen altså åbnet op for.

Hvad betyder det for huslejen?

Beboernes husleje i de enkelte afdelinger påvirkes ikke af de ekstra energibesparende tiltag, der eventuelt tilføjes i den grønne screening eller i den grønne revurdering.

De ekstra energispare-tiltag er et resultat af boligaftalen og bliver betalt af Landsbyggefonden.

Energibesparende tiltag kan for eksempel være med til at sænke varmeforbruget i boligen.

Men man kan ikke love, at det bliver resultatet i alle boligafdelinger, fordi boligerne er så forskellige, og det er de mange planlagte renoveringer også.

De valgte energibesparende tiltag vil også være forskellige fra sted til sted.

Det vil måske heller ikke være muligt at lave effektive energisparetiltag i forbindelse med alle renoveringer.