Spørgsmål & svar om renoveringer og huslejestigninger

24. apr 2020

Spørgsmål & svar om renoveringer og huslejestigninger

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox


Der er megen opmærksomhed om renoveringer af almene boliger. Og mange spørger til, hvordan renoveringer kan påvirke huslejen.

Vi har samlet en del svar, som du kan læse her: 

  • Det er rigtigt, at renoveringer kan føre til huslejestigninger. Hvor store huslejestigningerne bliver, det afhænger helt af, hvad det beboerne i afdelingen aftaler på et afdelingsmøde. Alle har en interesse i, at stigningerne bliver mindst mulige – men samtidig store nok til, at renoveringerne sammen med særligt Landsbyggefondens bidrag kan finansieres.

  • Renoveringerne er oftest helt nødvendige at gennemføre. Der er tale om renoveringer, der fx fjerner skimmel, øger tilgængeligheden for ældre og personer med handicap og ofte gør boligerne langt mere klimavenlige.

  • Og så skal man huske på, at alternativet til renoveringer er, at mange boliger ikke forbedres og gradvist forfalder. Ingen er tjent med, at beboerne bliver syge af skimmelsvamp, kulde og andre skader, fordi bygningen ikke bliver renoveret.

  • Beboerne er selv med til at beslutte evt. huslejestigninger i forbindelse med en renovering. Renoveringer vedtages nemlig på afdelingsmøder i det enkelte boligområde, hvor alle beboere kan deltage og stemme. Dermed gennemføres almindelige renoveringer ikke, medmindre der er et demokratisk flertal for det i den enkelte afdeling.

  • En undersøgelse, som A&B Analyse har foretaget for BL viser, at mere end hver fjerde almene beboer mener, at deres bolig er slidt. Samtidig mener 19 pct. af de almene beboere ikke, at deres bolig er tidssvarende.

  • Og så skal man have med, at almene boliger landet over er en billig boligform. Almene boliger er f.eks. mærkbart billigere end bl.a. private udlejningsboliger, jf. den almene boligsektor i tal / husleje

  • danmarkbolig.dk kan man samtidig se, at der er over 50.000 almene familieboliger i Danmark med mindst to værelser, som koster under 4.000 kr. i husleje. Og flere er billigere endnu.

Læs også: Hvad er en almen bolig?