Signe: "Det er ydmygende og umyndiggørende"

25. nov 2019

Signe: "Det er ydmygende og umyndiggørende"

Signe Hermann og John Kibuuka er tvunget til at sige nej til en lejlighed i Tingbjerg. For ellers kan John blive smidt ud af Danmark.

Foto: Carsten Andersen og Portrætværket

Foto: Carsten Andersen og Portrætværket

“Vi er to voksne mennesker, der ikke selv kan bestemme, hvor vi vil bo. Det er formynderi. Det er ydmygende. Det er umyndiggørende.”

Signe Hermann og hendes mand John Kibuuka har netop sagt nej til en større lejlighed i Tingbjerg. De tør simpelthen ikke andet. For ellers kan John være i fare for at blive smidt ud af Danmark.

“Det giver ingen mening!”

John er familiesammenført og har fortsat kun en midlertidig opholdstilladelse. Som reglerne er nu, må John derfor ikke flytte ind i et boligområde, der står på den såkaldte ghettoliste. Ikke uden at hans opholdstilladelse bliver taget fra ham.

“Hvad tror de, der sker med John, hvis vi flytter ind i Tingbjerg? At hans eksamensbevis går op i røg? At han siger sit arbejde op, fordi han bliver smittet af en dårlig arbejdsmoral? Det giver jo ingen mening,” lyder det fra Signe Hermann.

“Jeg kan kun opfatte de her regler som udtryk for en voldsom fordomsfuldhed og uvidenhed. Både overfor hvem der bor i Tingbjerg, og hvem de familiesammenførte familier egentlig er,” siger Signe Hermann.

Tingbjerg: En drømmebolig

I det her tilfælde er der tale om en familiesammenført familie, der består af to veluddannede mennesker og deres to piger på henholdsvis 5 og 7 år. Signe er cand.scient i matematik og arbejder som statistiker. John har en kandidat fra IT-Universitetet i København og arbejder med it-sikkerhed i en større konsulentvirksomhed.

Jeg kan kun opfatte de her regler som udtryk for en voldsom fordomsfuldhed og uvidenhed. Både overfor hvem der bor i Tingbjerg, og hvem de familiesammenførte familier egentlig er.
Signe Hermann

Lige nu bor de i en treværelses leje-lejlighed i Københavns Nordvestkvarter. Men deres to piger er ved at blive store, og på sigt vil de gerne have et værelse til dem hver. Så de meldte sig som aktivt boligsøgende og satte kryds ved Tingbjerg.

“Området er lige i nærheden af Utterslev Mose, hvor vi tit går tur, og hvor der er ret hyggeligt. Det kan godt være, det ikke er en drømmebolig for alle, men vi synes, det ligger virkelig godt,” forklarer Signe Hermann.

Bliver vi sparket ud?

Men nu er de tvunget til at vente, indtil de får tilbudt noget de “må” flytte ind i, som Signe Hermann siger. Det ligger ikke i kortene at købe, fordi de ikke vil stifte gæld, før John har permanent opholdstilladelse.

“Den kan vi tidligst få om 3 år. Forudsat at han ikke mister sit arbejde eller der kommer nye stramninger,” som Signe Hermann forklarer.

Præcis det med nye stramninger gør Signe nervøs. Lige nu står der kun, at man ikke må rykke ind i en ghetto, hvis man har en midlertidig opholdstilladelse. Men 8 års samliv med John i Danmark har lært hende, at reglerne konstant bliver strammet.

“Hvad hvis vi flytter til et område, der pludselig kommer på ghettolisten, mens Udlændingestyrlesen er i gang med at behandle vores ansøgning om en midlertidig eller permanent opholdstilladelse?, spørger Signe Hermann.

“Bliver vi sparket ud? Hvad sker der med John?”

 

Familiesammen- føring og boligområder

Udlændingestyrelsen kan inddrage eller nægte at forlænge en tidsbegrænset opholdstilladelse, hvis “grundlaget for tilladelsen ikke var rigtig eller ikke længere er til stede.”

Det kan fx være tilfældet, “hvis der i forbindelse med opholdstilladelsen er stillet krav om, at din bolig ikke er beliggende i et område, der er omfattet af boligkravslisten, og du efterfølgende flytter til et sådant område.”

Boligkravlisten er udarbejdet af Udlændinge- og Integrationsministeriet i 2018. Den består af over hundrede boligområder i Danmark, der både tæller ghettoer og udsatte boligområder.

(Kilde: www.nyidanmark.dk og www.retsinformation.dk)