Rollen som far overses ofte

20. maj 2019

Rollen som far overses ofte

Fortvivlede og bekymrede fædre har sjældent mulighed for at diskutere deres farrolle, men til et møde i Viborg forsøger gruppen Baba at lave om på det.

Foto: "Når man er ny i Danmark, så mangler man en masse erfaring om systemet, om samfundet, om kulturen og om børneopdragelse. Hos Baba hjælper man hinanden og får hjælp af specialister til at blive bedre til disse ting," siger Khalid Yahia. Foto: Jesper Voldgaard

Foto: "Når man er ny i Danmark, så mangler man en masse erfaring om systemet, om samfundet, om kulturen og om børneopdragelse. Hos Baba hjælper man hinanden og får hjælp af specialister til at blive bedre til disse ting," siger Khalid Yahia. Foto: Jesper Voldgaard

I et mødelokale hos Boligselskabernes Fællessekretariat i Viborg sidder fem mænd, der gerne vil blive bedre fædre. To af dem kommer fra Syrien, to fra Somalia og én fra Vietnam. Fælles for dem alle er, at måden, man er far på i deres hjemlande, er meget anderledes, end måden, man er far på i Danmark.

Og da de fem nu bor i Danmark, møder de hver tredje lørdag op til fædrekursus hos mandeforeningen Baba for at lære om den danske faderrolle. De bedste tips og de vigtigste erfaringer tager de med sig hjem og bruger i opdragelsen af deres egne børn.

”I Danmark blander man leg og læring, men det gør vi ikke i Syrien. I Syrien, der har man en bog, og den skal man læse og huske, og så kan man måske lege lidt bagefter. Men hvis vi kan lære dem noget igennem legepladsen, hvorfor så ikke? Det er bedre for dem, og det er noget, jeg har lært til møderne,” siger den ene deltager Khalid Yahia, der kom til Danmark for fire år siden, og som, siden han startede i Baba, har meldt sine to børn på fem og syv år ind i en svømmeklub, en fodboldklub og en biblioteksklub.

Alle fædre elsker deres børn, og de ønsker det bedste for dem, men nogle gange ved de bare ikke, hvad det bedste egentlig er. Det er fælles for alle."
Khalid Yahia, far og deltager i Baba

Men det, at de fem deltagere kommer fra forskellige lande med forskellige kulturer, er faktisk ikke det centrale ved Baba-mødet. Langt de fleste udfordringer i faderskabet går nemlig igen i alle kulturer.

”Alle fædre elsker deres børn, og de ønsker det bedste for dem, men nogle gange ved de bare ikke, hvad det bedste egentlig er. Det er fælles for alle,” siger Khalid Yahia. 

20190223 Baba Viborg 002
35-årige Adam Wan Dang var syv år gammel, da han kom til Danmark fra Vietnam. I dag har han selv to børn, et på otte og et på fem.
20190223 Baba Viborg 009
Mødeleder Liane Wagner forsøger ved hjælp af dialog og specielt inviterede gæster at gøre Baba deltagerne til bedre fædre. Selvom alle deltagerne i Viborg har udenlandsk baggrund er også forvirrede fædre med dansk baggrund velkomne hos Baba.
1

2 kroner for 10 meter

Til hvert eneste møde er der en masse at lære, så fædrene er lydhøre og klar til at tage notater, da boligsocial medarbejder Liane Wagner sætter mødet i gang. Nogle gange kommer de andre deltagere nemlig med farforslag, som de enkelte ikke kunne finde på selv.  

Den ene mødedeltager Adam Wan Dang, med rødder i Vietnam, kunne for eksempel tidligere ikke få lært sin datter at cykle. Hun var simpelthen bange for det. Så ved det seneste møde diskuterede de fem fædre, hvad Adam kunne gøre for at lære sin datter at cykle.

Det bedste forslag fra fædrene, som Adam siden har implementeret, var, at datteren fik to kroner for hver ti meter, hun cyklede.

”Man kunne se, at hun blev rigtig glad indeni, da vi prøvede det. Før turde hun ikke at cykle, men forslaget gav hende ekstra motivation til at lære det. Og nu cykler hun jo bare derudad, så det bliver faktisk lidt dyrt for mig,” siger Adam Wan Dang og griner. 

Mødet går med både smalltalk og mere alvorlige emner. De fem fædre diskuterer først deres fælles tur til København og Christiansborg weekenden før, hvor de var ovre for sammen med resten af Baba-organisationen at modtage Finn Nørgaard-prisen. Prisen er opkaldt efter filminstruktøren, der blev dræbt under terrorangrebet på Krudttønden i 2015, og den gives til projekter, der sikrer bedre integration. Og i 2019 gik den altså til Baba.

Gode råd med til Syrien

Der er også plads til mere alvorlige faderråd. Khalid Yahia fik for eksempel gode råd af de andre fædre til en problemstilling, som mange tosprogede forældre støder ind i.

”Når min søn på syv begynder at tale dansk i stedet for arabisk, så ved jeg ikke, hvilket sprog jeg skal fortsætte på. Han er meget bedre til dansk end os, så i fremtiden vil vi måske ikke kunne forstå ham. Vi mangler nemlig sprog, mens hans dansk er perfekt,” siger Khalid Yahia.

Den problemstilling diskuterede de deltagende fædre på et tidligere møde, hvor de også blev enige om en løsning. 

”Han skal fortsætte med at tale dansk på legepladsen, med kammerater og i skolen, men derhjemme skal han snakke arabisk, så han ikke glemmer det. Når han snart bliver teenager, er vi jo nødt til at kunne kommunikere med ham. Og hvis vi en dag vender tilbage til Syrien, som er vores drøm, så skal han jo også kunne arabisk der,” siger den bekymrede far.

Hvis Khalid Yahia en dag skulle vende tilbage til Syrien, vil han gerne tage sin læring fra Baba-møderne og den danske måde at være far på med sig hjem.

”Det vil jeg meget, meget gerne. Jeg gemmer alle noterne fra vores møder i min mappe, så jeg måske kan give nogle eksempler eller lave noget træning dernede,” siger han med et stort smil. 

Snart efter slutter første del af Baba-mødet. De fem fædre får nu besøg af en ekspert i det danske uddannelsessystem.   

BABA - FOR ALLE FÆDRE

Baba en forholdsvis ny organisation, som arbejder med at rådgive fædre om deres rolle som far. Organisationen er i øjeblikket ved at sprede sig til hele landet. Gruppen i Viborg er den første i Jylland, men flere lokale afdelinger er på vej. Når en ny gruppe stiftes, bliver deltagerne bedt om at finde en vision for deres far-rolle. 

”Vi tager dem med ud på en gravplads og får dem til at forestille sig, at de ligger begravet der, og at deres børn er på besøg ved graven. Så spørger vi, hvad de vil ønske, at deres børn tænkte om dem i den situation. Det, de siger, bliver deres vision for Baba-forløbet, og vi forsøger så at hjælpe dem med at nå derhen,” siger Asim Latif, der har stiftet Baba. 

Baba er derfor åbent for alle – og ikke kun personer med indvandrerbaggrund. Allerede nu er 10 procent af deltagerne etnisk danske. Og det tal skulle gerne blive større i fremtiden. Det eneste krav er, at du er far. 

”Der er jo en grundpakke, hvor vi alle sammen er lige ’lost’. Det er jo det, der fylder allermest hos alle,” siger Asim Latif.