Det skal ikke bare være grønt

28. maj 2019

Det skal ikke bare være grønt

De fælles arealer skal være pæne – men de skal også sikre levesteder til insekter, svampe, mikroorganismer og fugle. Det mener de i Hyldespjældet i Albertslund.

Foto: Udeareal-udvalget bestemmer over de fælles grønne arealer ved Hyldespjældet i Albertslund. Foto: Søren Hytting

Foto: Udeareal-udvalget bestemmer over de fælles grønne arealer ved Hyldespjældet i Albertslund. Foto: Søren Hytting

Når udeareal-udvalget i Hyldespjældet beslutter, at et træ skal fældes, skal stammerne blive på stedet. Det bliver ikke lavet til brænde til brændeovnen, men til en brændemur, der giver husly til insekter, svampe og larver, der er med til at holde naturens kredsløb i gang. De siger selv, at de skaber liv i den nederste del af naturens fødekæde.

Albertslund Kommune­ er en af landets mest grønne kommuner og den mest skovrige i forhold til sin størrelse. Men det sikrer ikke den vilde natur – eller den såkaldte biodiversitet, som betyder, at der er en mangfoldighed af insekter, blomster og dyr. Derfor har udeareal-udvalget i bebyggelsen Hyldespjældet sat sig for, at de fælles grønne arealer imellem og omkring deres 400 boliger skal have en større rigdom af insekter, planter og dyr.

”Vi kan gøre en indsats, være en lillebitte brik i at sikre biodiversiteten,” siger et af udvalgets medlemmer Jens Thejsen. Hyldespjældet har mange træer, og når de skygger, synes beboerne, at de kan være en gene. ”Men vi skal have en anden opfattelse af træerne,” siger Povl Markussen. For selv om træerne sviner med blomster og blade, skal man tænke dem ind som en del af klimaløsningen, for de binder CO2, og de suger vand, der fordamper og køler på varme dage.

Bille1
Grøn guldbasse
Dagpåfugleøje
Dagpåfugleøje
Honningbi
Honningbi
Humlebi2
Humlebi
Korsedderkop2
Korsedderkop
Sommerfugl
Citronsommerfugl
1

Bevidst beplantning

Imellem husene i Hyldespjældet er der mange grønne plæner, men græsplæner tiltrækker ikke insekter. De er for ensartede og døde set fra en natur-synsvinkel. Derfor går udeareal-­udvalget i gang med at grave en af græsplænerne op og i stedet så blomsterfrø, der ­giver nektar, pollen og frø. De planter også en pærekvæde, der er flot, tåler tørke og giver frugter, som både fugle, insekter og mennesker har glæde af. Både i private haver og på fælles­arealer er der i forvejen både blommer, æbler, mirabeller, pærer – og masser af brombær, og nogle gavlmure er dækket af grønne planter, der båder pynter og isolerer.

”Vi har jo ry for, at Vest­egnen er sådan en beton­bebyggelse. Folk bliver overraskede, når de ser, hvor grønt her er,” siger Anne Tittmann. Udvalget er klar over, at de ikke skal indrette områderne, så det giver mere besvær til viceværterne. Derfor bliver udearealernes beplantning tilrettelagt i samarbejde med dem.

”Det har aldrig skabt problemer,” siger Povl Markussen. Indrettet efter naturen De er i gang med at indrette et regnbed, der kan opsamle vand ved skybrud. De vil plante Sibirisk Iris og Kattehale, der kan tåle både våd og tør jord, så der ikke skal vandes. De har også besluttet at plante et Tørstetræ, der godt kan lide den fugtige jord.

”Det er et gammelt dansk træ, som citronsommerfuglen er helt afhængig af,” siger Jens Thejsen. Selv om alle insekter er værdifulde i naturen, er det i højere grad sommerfugle og vilde bier, de vil tiltrække, end det er myg og fluer.

”Vores område skal selvfølgelig være pænt, samtidig med at vi tænker på naturen,” siger Jens Thejsen.

..............................

Det er nemt selv at lave et insekthotel. Man tager en kasse, der er mindst 15 centimeter dyb, inddeler den i mindre rum og kommer forskelligt fyld i dem. Foto: Aslak Kappel Hansen

INSEKTER ER VIGTIGE

Lad en del af haven være vild, og sørg for ikke at fjerne haveaffaldet. Det er insektforsker, formand for Entomologisk Forening, Aslak Kappel Hansens forslag til, hvordan man kan tiltrække insekter til haven. Vilde bier og andre insekter er afgørende for hele havens liv, for de hjælper med at nedbryde materialer, der danner livsgrundlag for andre dyr, og de er med til at sikre, at blomsterne kommer igen, og at fuglene har noget at spise.

”Uden insekter ville grene og andet haveaffald blive nedbrudt og formulde meget langsomt,” forklarer han. Vil man gøre sin have attraktiv for insekter, skal man også sørge for, at der er stor variation, nogle insekter kan nemlig godt lide fugt og gemmesteder, mens andre foretrækker lysåbne bare pletter. Han anbefaler desuden, at man bygger insekthoteller.

BYG DIT EGET INSEKTHOTEL

Du skal bruge en trækasse med rum, der indeholder forskellige materialer:

• Træstykker, som man har boret huller i, tiltrækker vilde bier og hvepse

• Kvas, kviste, bark og kog­ler tiltrækker mange slags insekter, blandt an­det ma­riehøns, netvinger, nat­sommerfugle og hum­lebier

• Bambuspinde tiltrækker også hvepse, vilde bier og mariehøns

• Små sten og potteskår danner hulrum, som også tiltrækker sommerfugle, natsommerfugle og humlebier


INSEKTER UNDER PRES

International forskning viser, at 40 procent af alle insekter i verden er i tilbagegang, og omkring en tredjedel er truede - det gælder blandet andet sommerfugle, bier og biller.