Ældre vil flytte fra villaen og bo til leje

20. maj 2019

Ældre vil flytte fra villaen og bo til leje

Hver fjerde dansker imellem 50 og 64 år vil flytte fra huset og bo til leje, de fleste i en boligforeningen. Samtidig er der i dag enorm interesse for seniorbofællesskaber, men efterspørgslen er langt større end udbuddet.

Foto: Ruth og Steen Clemmensen følte, at deres villa på 270 kvm. villa blev både tom og arbejdskrævende, da børnene flyttede. Foto: Simon Jeppesen

Foto: Ruth og Steen Clemmensen følte, at deres villa på 270 kvm. villa blev både tom og arbejdskrævende, da børnene flyttede. Foto: Simon Jeppesen

Det er langt fra alle ældre, der ønsker at blive i villaen, til deres tid rinder ud. Lidt flere end hver fjerde dansker imellem 50 og 64 år, der i dag bor i eget hus, går med tanker om at flytte i lejebolig, de fleste i en boligforening. Det viser en undersøgelse, A&B Analyse har lavet for BL – Danmarks Almene Boliger. Også hos de 65+-årige rumsterer flyttetankerne. Her er det knap hver fjerde, der vil sælge og flytte i lejebolig.

”Det er ofte det praktiske, der får ældre med eget hus til at ønske sig en lejebolig,” siger konsulent hos Ældre Sagen, David Vincent Nielsen.

De fleste vil gerne flytte til noget mindre og slippe for besværet med vedligeholdelse af et måske stort hus. Der er det jo langt mere praktisk at bo i en etageejendom, hvor der er vicevært. Samtidig er en del også motiveret af at få frigjort deres friværdi i stedet for at skulle kæmpe for at belåne den.

Det er ofte det praktiske, der får ældre med hus til at ønske sig en lejebolig.
David Vincent Nielsen, konsulent, ÆldreSagen

Erfaringen hidtil er ellers, at de fleste ældre helst bliver i deres hjem så længe som muligt. Som David Vincent Nielsen siger, er det lidt som en gammel ven, man nødigt skiller sig af med.”

Men spørger man Max Pedersen, der er i gang med et ph.d.-projekt om seniorboliger ved Arkitektskolens Institut for Bygningskunst og Design, er et nybrud i gang, hvor flere søger imod det kollektive og nye boformer.

”Danskerne har indset, at alderdommen er en lang livsfase. Så man er begyndt at tænke den mere som et selvstændigt og dynamisk livsafsnit, hvor man kan tviste livsbanen og prøve noget nyt,” siger han.


Mange vil i bofællesskab

Undersøgelser viser da også, at mange ældre er interesseret i at bo sammen med ligesindede. Sammen med VIVE har Realdania undersøgt boligformer og livskvalitet hos ældre. Særkørsler i ældredatabasen viser, at der er en stigning i antallet af ældre, der ønsker at flytte inden for de næste fem år, og at hver tredje af dem, der gerne vil flytte, foretrækker en ældrebolig i et seniorbofællesskab. Interessen for at bo sammen med andre ældre er i høj grad mærkbar hos Realdania, fortæller projektchef Mette Elf, der arbejder med sociale renoveringer, seniorbofællesskaber og ensomhed.

”Hver gang vi holder arrangementer om seniorbofællesskaber, er der en enorm interesse, og det samme hører vi fra vores samarbejdspartnere. Vi tænker, at forklaringen bunder i den store margin imellem udbud og efterspørgsel i dag,” siger hun.

Ifølge VIVEs ældreundersøgelser er der i dag cirka 80.000 ældre, der ønsker at bo i seniorbofællesskab stigende til 120.000 mod år 2044. Det aktuelle udbud er på 5.562 boliger.

Almen sektor velegnet

Både Max Pedersen og Mette Elf peger på, at der er behov for at øge udbuddet af seniorbofællesskaber, særligt for ældre i lavindkomstgruppen. Her kan den almene sektor spille en hovedrolle.

”Den almene sektor er ekstremt velegnet til bofællesskaber, fordi optagelsen af nye beboere ikke bare sker til højeste pris,” siger Max Pedersen og peger samtidig på, at de værdier, seniorbofællesskaber bygger på, er de samme, som gennemsyrer almene boligorganisationer.

”Samarbejde, beboerdemokrati og godt naboskab er indarbejdet i det almene. Der er skabt rammer og regler for samarbejdet, ligesom der er instanser uden for boligorganisationen, man kan gå til, hvis noget løber af sporet,” siger han.

Danmarks første seniorbofællesskab – Midgården – blev etableret i Mjølnerparken i København i 1987 af Lejerbo og er stadig fungerende.

 


Beboerbladet nr. 2 - 2019Ældre og flytteønsker

22,2 procent af de 50-64-årige husejere vil sælge og flytte i lejebolig i boligforening.

4,5 procent af de 50-64-årige vil sælge og flytte i lejebolig hos privat lejer.

18 procent af de 65+-årige husejere vil sælge og flytte i lejebolig i boligforening.

5,7 procent af de 65+årige husejere vil sælge og flytte i en lejebolig i boligforening.

A&B Analyse. Undersøgelsen er foretaget blandt et repræsentativt udvalg på 2.132 danskere over 18 år i perioden 28.3 - 9.4.2019. Heraf 932 boligejere.