Unge lærer at slukke brande

19. feb 2019

Unge lærer at slukke brande

Et krævende kursus i brandslukning og førstehjælp giver unge stolthed, oplevelser og fordele. Samtidig er der sparet fem millioner kroner i boligselskabet, fordi antallet af container-brande er faldet.

Foto: Claus Bech

Foto: Claus Bech

Legehuset brænder. På Roskilde Brandstation troede 14-årige Enes Uner ellers lige, at han skulle have en pause, da alarmen går. Han hopper i sin indsatsdragt og sætter sig ind i brandbilen, som kører nogle få meter, hvor legehuset står i flammer.  

I Projekt Brandkadetter gælder det om at samarbejde. De i alt 14 unge skal i fællesskab håndtere tunge brandslanger og andet udstyr for at slukke branden. 

"Jeg synes, at det er fedt at blive klædt på til at redde menneskeliv, og i det hele taget hjælpe andre mennesker. Vi bliver ambassadører for beredskabet. På arbejdsmarkedet vil jeg stå stærkere, når jeg kan lidt mere i forhold til andre unge,” lyder det fra Enes Uner, der drømmer om at blive politibetjent.

Flere af de unge, som har gennemført forløbet som brandkadet, er efterfølgende blevet tilknyttet Østsjællands Beredskab som frivillig instruktør eller som brandmand.

Lærer førstehjælp

Også 16-årige Silan Aytac har et klart mål med Projekt Brandkadetter og sin fremtid. Hun vil være læge. 

”Som brandkadetter lærer vi blandt andet førstehjælp og at klare nødsituationer. Jeg bliver udfordret og lærer nye sider af mig selv at kende. Det er et hårdt forløb. Vi er allerede blevet vækket fem gange i nat og kom først i seng klokken 4:00,” fortæller hun om introweekenden. 

Idéen til Projekt Brandkadetter kom i 2011, hvor Boligselskabet Sjælland havde problemer med containerbrande i boligområderne Æblehaven og Rønnebærparken.

Boligsocialmedarbejder Simon Skov-Langfeldt fra Boligselskabet Sjælland fortæller, at de henvendte sig til småbrødrene til dem, der lavede balladen. De mindre brødre fik tilbud om at komme på et brandkadetophold i samarbejde med Roskilde Kommune og Østsjællands Beredskab.

”Allerede efter tre til fire hold kunne vi se en positiv udvikling. Vi har i flere år ikke været plaget af en eneste containerbrand,” siger Simon Skov-Langfeldt.

Enes Uner på 14 år drømmer om at blive politibetjent. Projekt Brandkadetter er for 13-17-årige og kører to gange om året. Det varer 17 uger og foregår i weekenden og efter skole.

Færre brande = lavere husleje

De færre containerbrande har givet en huslejebesparelse på fem millioner kroner over fire år. I gennemsnit 1.250 kroner per bolig hvert år. 

Projektet giver også de unge muligheden for at få en stærk identitet igennem Beredskabet og for at knytte livslange venskaber.

”På arbejdsmarkedet er det også en klar fordel at være brandkadet. De unge tilegner sig færdigheder, der gør dem i stand til at håndtere pressede situa­tioner. De unge bliver bedre til at tage ansvar og får tillid til selvstændigt at kunne løse opgaver,” siger Simon Skov-Langfeldt.


Beboerbladet nr. 1 - 2019