Fællesspisning imod ensomhed

12. mar 2018

Fællesspisning imod ensomhed

Hver tredje, der bor i almen bolig, er alene imod sit ønske mindst en gang om ugen. I april giver Danmark Spiser Sammen muligheden for at række ud og få nye kontakter.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Hver tredje beboer i almene boliger føler sig ensom mindst en gang om ugen. Det er mere end for per­soner, der bor i andre boligformer. Her er det hver femte, der føler sig ensom mindst en gang om ugen.

Det viser tal fra Danmarks Statistiks livskvali­tetsundersøgelse. Undersøgelsen er lavet ud fra den officielle definition på ensomhed, der handler om, at man er ”uønsket alene” – altså alene, når man gerne ville være sammen med nogen.

Ensomhed er et stort problem i hele samfundet, selvom det ofte er tabu at sige det højt. Flere end 210.000 mennesker føler sig ofte ensomme.

”Ens netværk er enormt vigtigt for livskvaliteten. Ensomhed påvirker livskvaliteten og kan være sundhedsskadeligt. Det kan både handle om, at man føler sig udenfor, eller at man mangler nogen i sit liv,” siger Marie Asserhøj, projektleder i Folkebevægelsen mod Ensomhed, som BL – Danmarks Almene Boliger er en del af.

 

I modsætning til, hvad man skulle tro, kan man faktisk godt gå med en følelse af ensomhed og udelukkelse fra samfundets fællesskaber, når man har børn.”
Christoffer Elbrønd. projektleder i Trygfonden

Ensom med børn

Enlige voksne udgør hele 67 procent af husstandene i den almene boligsektor imod cirka 38 procent i resten af befolkningen.

Det er især de 30-59-årige almene beboere, der føler sig mere ensomme end den samme gruppe i andre boligformer. Modsat er ensomheden relativ lav blandt almene beboere over 60 år sammenholdt med andre. 

”I modsætning til, hvad man skulle tro, kan man faktisk godt gå med en følelse af ensomhed og udelukkelse fra samfundets fællesskaber, når man har børn,” siger Christoffer Elbrønd.

Han er projektleder i Trygfonden og har undersøgt social eksklusion i Danmark med Trygfonden og Vive – Det Nationale Forsknings- og Analyse­center for Velfærd.

”Vores undersøgelse pegede på, at det for eksempel kan gøre sig gældende for enlige med hjemmeboende børn, hvor man ikke har andre omkring sig, der kan hjælpe til – og hvor man måske ikke har overskuddet til at deltage i øvrige fællesskaber,” siger han.

Undersøgelsen viste også, at ensomhed er for­bundet med andre pro­blemer – som netop almene beboere oftere kæmper med.

”Det er en form for behovspyramide. Hvis man for eksempel døjer med helbredsproblemer og har smerter, så kan det være en uoverstigelig bar­riere at engagere sig i sociale relationer, uagtet at man ønsker kontakt til andre mennesker,” siger han.

Flere enlige bor almen

Tallene for ensomhed skal sammenholdes med, at flere bor alene i de almene boliger. 56 procent af beboerne i den
almene sektor er enlige. I den samlede voksne danske befolkning er det langt færre, nemlig 37 procent, der er enlige. Oplysningerne stammer fra Landsbyggefonden og Danmarks Statistik.

SPIS SAMMEN IMOD ENSOMHED

Danmark Spiser Sammen er et initiativ imod ensomhed. Det er åbent for alle og finder sted i uge 17, der begynder den 23. april.

På siden danmarkspisersammen.dk kan alle gå ind at oprette sit eget måltid eller melde sig til et arrangement, som andre har inviteret til. ”Sidste år var der omkring 1.000 arrangementer landet over, og  vi forventer flere i år,” siger Marie Asserhøj, projektleder i Folkebevægelsen mod Ensomhed, der står for Danmark Spiser Sammen. 

Danmark Spiser Sammen foregår over hele landet og skal gøre det lettere for alle at invitere indenfor og at turde sige ja tak. De fælles måltider bringer mennesker sammen, der ikke normalt mødes. 

SPIS SAMMEN IMOD ENSOMHED

Danmark Spiser Sammen er et initiativ imod ensomhed. Det er åbent for alle og finder sted i uge 17, der begynder den 23. april. På siden danmarkspisersammen.dk kan alle gå ind at oprette sit eget måltid eller melde sig til et arrangement, som andre har inviteret til.

”Sidste år var der omkring 1.000 arrangementer landet over, og vi forventer flere i år,” siger Marie Asserhøj, projektleder i Folkebevægelsen mod Ensomhed, der står for Danmark Spiser Sammen. Danmark Spiser Sammen foregår over hele landet og skal gøre det lettere for alle at invitere indenfor og at turde sige ja tak. De fælles måltider bringer mennesker sammen, der ikke normalt mødes.

FLERE ENLIGE BOR ALMENT

Tallene for ensomhed skal sammenholdes med, at flere bor alene i de almene boliger. 56 procent af beboerne i den
almene sektor er enlige. I den samlede voksne danske befolkning er det langt færre, nemlig 37 procent, der er enlige. Oplysningerne stammer fra Landsbyggefonden og Danmarks Statistik.