Familie kan vente årevis på at få deres hus igen

03. maj 2018

Familie kan vente årevis på at få deres hus igen

Landsbyggefonden har bevilliget midler til renoveringen af boliger med skimmelsvamp i Søgården i Gladsaxe. Ventetiden strækker sig allerede til 2020, og regeringens udspil mod parallelsamfund vil forlænge den.

Foto: Carsten Andersen

Foto: Carsten Andersen

For Thekla Johanne Ravns ­familie handler disse dages politiske forhandlinger ikke bare om en finansierings­model. Det handler om et ordentligt sted at bo for familien.

Det er fem måneder siden, at familien med to voksne og tre børn blev tvunget til at flytte ud af deres hus i boligafdelingen Søgården i Gladsaxe almen­nyttige Boligselskab på grund af skimmelsvamp.

“Min datter har været alvorligt syg, og min søn begyndte også at blive syg, og det var sådan, vi fandt ud af, der var skimmelsvamp,” siger Thekla Johanne Ravn.

Angrebet af skimmelsvamp var så omfattende,  at fami­lien måtte flytte over i et andet hus i Søgården. Men genhusningsboligen er mindre, så de mangler to værelser. Thekla Johanne Ravn og hendes mand sover i stuen, og de to mindste deler et af værelserne.

“Det har store konsekvenser for vores familie.  Vi er efterhånden så pressede, at det går ud over familielivet. Lige nu bor vi et sted, hvor vi ikke engang kan spise aftensmad sammen alle fem,” siger hun.

Familiens hus i Søgården, som er en afdeling i Gladsaxe almennyttige Boligselskab. Angrebet af skimmelsvamp var så omfattende, at familien måtte flytte over i et andet hus.

Genhusning på ubestemt tid

Der bliver i øjeblikket forhandlet om finansieringen af regeringens udspil mod parallelsamfund. Regeringens forslag er at tage 12 milliarder kroner fra Landsbyggefonden og give 9 milliarder til alle de øvrige renoveringer af almene boliger, der står i kø. Det betyder, at blandt andet Søgården vil komme til at vente i årevis på renovering.

“Udsigterne til at få vores eget hus tilbage er lange. De har sagen liggende i Landsbyggefonden, og tingene er sat på standby, så vi har ikke nogen datoer. Vi kan snakke år,” siger Thekla Johanne Ravn.

Hun stillede op for Venstre ved kommunalvalget i oktober. Og selvom Venstre er et af partierne bag forslaget, der sætter renoveringer i stå, er hun ikke enig.  

“Det skal jo gå i den ræk­­kefølge, folk har søgt, og den rækkefølge, der er vigtigst at prioritere. Ikke nødvendigvis efter ghettopakken. Det hjælper ikke noget, at man kan springe rækkefølgen over for os,  der har været i gang med projekter i flere år med re­elle problemer. Der er mange skimmelsager ude  i vores boliger,” siger ­Thekla Johanne Ravn.

Renovering for 58 millioner

Peter Berg Nellemann er næstformand i Gladsaxe ­almennyttige Boligselskab og medlem af kommunal­bestyrelsen for Social­demo­kratiet. Han er også voldsomt bekymret over udsigten til, at afdelingen kan komme til at vente i flere år. I de 158 huse i afdelingen er der hvert år skimmelproblemer som Thekla Johanne Ravns i 3-4 huse.

Uden støtten fra Landsbyggefonden på omkring 58 millioner kroner, kan lejerne slet ikke selv betale det over huslejen.

Han er vred over, at rege­r­ingen vil sætte renoveringerne i stå.

“Rigtig mange af række­husene her i Gladsaxe er fra 1950’erne. Det er nu, de trænger til gennemgribende renoveringer. For vores beboere handler det ikke om luksus som nye køkkener eller andet. Det handler om at kunne bo uden at blive syge,” siger han.

Udspil vil stoppe renoveringer

Regeringen (V, K og LA) præsenterede den 1. marts sit udspil mod parallelsamfund – det såkaldte “ghetto-udspil”

• Det finansieres med 12 milliarder kroner fra Landsbygge fonden til brug i 57 udsatte boligområder. 

• Alle øvrige almene boligområder skal have 9 milliarder til renoveringer imellem 2019-2026. 

• Det sætter reelt renoveringerne i stå uden for de udsatte boligområder. 

• Landsbyggefonden skal desuden betale 13 milliarder kroner i såkaldt refusion til staten.