Derfor skriver vi så meget om politik

14. maj 2018

Derfor skriver vi så meget om politik

Foto: Thomas Arnbo

Foto: Thomas Arnbo

Når du holder Beboerbladet i hånden og læser disse linjer, er der måske indgået et forlig om regeringens udspil til bekæmpelse af parallelsamfund. Måske er der ikke indgået en aftale. Uanset hvad, er det vigtigt at forstå udspillet.

I BL – Danmarks Almene Boliger er vi ikke imod hele regeringens udspil. Vi har blandt andet rost, at man sætter fokus på børnenes muligheder for at klare sig godt, samt at man vil gøre mere for at forebygge kriminalitet, dér, hvor der er den slags udfordringer. Vi er også enige i, at det er godt med blandede byer.

Men … der er så sandelig også dele af udspillet, som vi klart har sagt fra overfor. Det drejer sig om forslag, der vil trække milliarder af beboernes opsparing til renoveringer ud af Landsbyggefonden og sætte renoveringerne i stå i hele den del af den almene sektor, der ligger uden for de udsatte boligområder. Noget, der vil betyde huslejestigninger.

Vi har også klart sagt fra i forhold til regeringens planer om at fjerne seks ud af ti af de almene familieboliger i boligområder, der fire gange i træk har været på “ghettolisten”. Det er helt ubegrundet og skaber en helt urimelig utryghed hos de mange familier, som frygter at miste deres hjem.

På de punkter har vi kæmpet imod og argumenteret over for politikerne i Folketinget. Vi har i mange medier forklaret om konsekvenserne, skrevet debat­indlæg, lagt konsekvenserne frem på en høring på Christiansborg og meget mere. Beboere over hele landet har også henvendt sig til politikerne, skrevet debatindlæg og inviteret til debatmøder, og det har været og ér en uvurderlig indsats i forhold til at vise politikerne konsekvenserne af disse forslag.

Læs også: Hvad er en almen bolig?

 

Man kan sige, lejernes opsparing til deres “friværdi” hentes lige ind i statskassen
Bent Madsen, Administrerende direktør, BL - Danmarks Almene Boliger

 

Politisk tyveri

Redaktionen af Beboerbladet har i dette nummer også sat særligt fokus på at forklare, hvad konsekvenserne af den foreslåede finansiering vil være. Regeringen vil bruge forslaget til at hente hele 13 milliarder kroner ud af de penge, som beboerne opsparer i de kommende år til renoveringer. Man kan sige, lejernes opsparing til deres “friværdi” hentes lige ind i statskassen. Samtidig vil regeringen sætte stop for renoveringerne uden for de udsatte boligområder, og det hænger nok sammen med, at man tager den “friværdi”, der skulle have finansieret renoveringer. Det kan kaldes “politisk tyveri” i sværvægtsklassen. Og konsekvenserne er alvorlige, for helt nødvendige renoveringer kan ikke gennemføres, og resultatet vil blive højere huslejer. Det er ganske uacceptabelt.

I bladet møder vi også nogle af de beboere, som er kommet på den særlige liste over “de hårdeste ghettoer” i Danmark. Det fatter hverken Anne-Bodil Olsen i Holbæk eller Kiraz Boyaci i Vejle et mug af. De kan – forståeligt nok – ikke se, at deres boligområder skulle få det bedre af forslagene i regeringens udspil.

Kæmpe tak til alle på ­barrikaderne

Vi kæmper for, at det ikke lykkes at udskrive den kæmperegning til Landsbyggefonden, som konfiskerer beboernes opsparing til helt nødvendige renoveringer. At det ikke lykkes at sætte en stopper for nødvendige renoveringer over hele landet. At det ikke lykkes at indføre en umenneskelig regel om, at 60 procent af familieboligerne skal fjernes i de såkaldte “hårdeste ghettoer”.

Vi kæmper heldigvis ikke alene. Beboere og boligorganisationer over hele Danmark har i uhørt grad også været på barrikaderne. Der er skrevet læserbreve og lavet Facebook-opslag. Der har været holdt møder, og næppe nogle folketingsmedlemmer har kunnet undgå at få at vide, hvad almene beboere i den pågældendes valgkreds mener om især regeringens plan om at bruge de opsparede midler i Landsbyggefonden på parallelsamfundsplanen.

En helt særlig tak skal lyde til de beboere, som har sat en underskriftsindsamling i gang. Under overskriften “Fingrene væk fra lejernes penge” har man siden starten af marts samlet over 18.000 digitale underskrifter plus et antal håndskrevne underskrifter som protest imod den finansiering af parallelsamfundsplanen, som regeringen har lagt op til.

Gør den slags en forskel? JA! For det er et vigtigt signal til politikerne, at borgerne i Danmark holder øje med, hvad de laver – og reagerer, når noget bare er for uretfærdigt til at passere ubemærket hen.

Det er af samme årsag, at vi i dette nummer af Beboerbladet har brugt så meget plads på politik.