Lang ventetid på årsopgørelser af boligstøtten

23. aug 2017

Lang ventetid på årsopgørelser af boligstøtten

Fik du mere eller mindre i boligstøtte, end du havde ret til sidste år? Så kan der være en regning eller penge på vej fra Udbetaling Danmark.

Foto: Simon Jeppesen

Foto: Simon Jeppesen

Udbetaling Danmark er i gang med at gennemregne­ boligstøtten for alle 550.000 husstande, der fik støtte til huslejen i 2016.

Årsopgørelserne skal vise, om man har fået mere eller mindre i boligstøtte, end man havde ret til sidste år.

De første fik deres årsopgørelse for 2016 i juni, men de sidste kan først forvente at få besked i slutningen af 2017. Altså næsten et år efter.

Men det kan ikke gøres hurtigere, siger Udbetaling Danmark.

r man får sin opgør­else lidt sent på året, er det først og fremmest, fordi vi er afhængige af, at borgerens 2016-årsopgørelse fra SKAT er afsluttet,” siger Per Nygaard Nielsen, centerdirektør i Udbetaling Danmark.

Folke- og førtidspensionister får besked i september. For Udbetaling Danmark venter på, at opgørelsen af deres pension for 2016 er færdig, for den kan have betydning for boligstøtten.

Den sidste gruppe er dem, der er flyttet i løbet af året, og så alle, der er omfattet af kontanthjælpsloftet. De får først årsopgørelsen sidst på året.

Det skyldes, at reglerne på området er ret komplekse og derfor tidskrævende for os at arbejde med,” siger Per Nygaard.

Læs også: Den store guide til boligstøtte

KAN FÅ PENGE TILBAGE

For første gang kan man i år få penge udbetalt, hvis man har fået mindre, end man faktisk havde ret til i 2016. Tidligere var pengene tabt.

Udbetaling Danmark vil ikke gætte på, hvor meget de kommer til at indkræve eller udbetale. Men vurderer, at det ikke bliver så store beløb. For siden januar 2016 er boligstøtten blevet reguleret løbende måned for måned.

Langt de fleste vil få besked om, at de hverken­ skal betale eller have penge tilbage. Det skyldes også, at der er vedtaget en bagatel­-grænse. Så alle, der skylder eller har penge til gode under 250 kroner, får hverken penge eller regning.

Men man får en års­opgørelse alligevel.

Jeg forstår godt, hvis man kan undre sig over et brev, hvor der dybest set bare står, at pengene passer. Men alle, der modtager boligstøtte, skal kunne kigge os i kortene og kontrollere, at det er de korrekte beløb, vi bruger i vores opgørelse,” siger Per Nygaard Nielsen.

FAKTA:

Du får kun boligstøtte, hvis du selv søger om det. Jeres indtægt i husstanden og lejlighedens størrelse afgør, om I kan få boligstøtte og hvor meget. 
Læs mere eller ansøg på borger.dk/ boligstøtte. Du kan læse mere om årsopgørelsen på borger.dk/ boligstoette-2016

Alle, der er ramt af kontanthjælpsloftet, får først en årsopgørelse for boligstøtten 2016 i slutningen af i år.